Start a conversation

Release notes Castor SMS oktober 2017 - versie 1.2

Nieuwe feature voor rollen en rechten:
Deze release staat in het teken van de oplevering van de vernieuwde rollen-en-rechtenfunctionaliteit. Via het Instellingenmenu (alleen zichtbaar voor gebruikers met een Admin rol) kunnen rollen aangemaakt worden. In de volgende artikelen wordt stap voor stap uitgelegd hoe deze nieuwe feature werkt: 
Rollen en rechten: handmatige rollen aanmaken
Rollen en rechten: automatisch rollen aanmaken (gekoppeld aan deelnemende afdelingen en goedkeuringsaanvragen)
Het toekennen van rollen aan gebruikers gebeurd nog steeds op dezelfde manier in het Gebruikersmenu.
Toevoegingen & aanpassingen:

 • Om fouten met het opslaan van data te voorkomen is het niet meer mogelijk om met twee of meer gebruikers tegelijk een studie te bewerken. Als de studie wordt bewerkt door een gebruiker dan wordt de studie vergrendeld. Zodra een volgende gebruiker de studie opent wordt er een waarschuwing getoond. De studie kan dan wel geopend worden in een alleen lezen modus (veranderingen worden niet opgeslagen).       

 • In het Studieteamtabblad was het alleen mogelijk om te filteren op gebruikers. Nu is het mogelijk om te zoeken op gebruikers.

 • Een definitieve start- en stopdatum van een studie kan alleen ingevoerd worden als de studie status minimaal “Goedgekeurd door RvB” is.

 • Na 20 minuten inactiviteit worden gebruikers automatisch uitgelogd (dit was 30 minuten). Na 18 minuten inactiviteit wordt er een waarschuwing getoond waardoor de gebruiker het automatisch uitloggen kan tegenhouden.

 • In het Studiesmenu worden de weergave-instellingen (het selecteren van de kolommen) nu per gebruiker opgeslagen. Voorheen werd de weergave-instellingen gereset na het verlaten van het Studiesmenu, na het vernieuwen van de pagina en bij het opnieuw inloggen. Door middel van de Standaard instellingen knop worden de instellingen gereset en wordt de standaard weergave-instellingen getoond.

 • Bij het aanpassen van kolomgrootte en het toevoegen van kolommen in het Studiesmenu reageert het systeem nu op een logischere wijze.

 • De studies in het Studiesmenu worden standaard op studienummer gesorteerd in plaats van het studie ID.

 • De zin met algemene informatie in het Deelnemende afdelingentabblad wordt nu op dezelfde manier weergegeven als in de andere tabbladen.

Verbeteringen/bug fixes

 • Na 20 minuten inactiviteit wordt een gebruiker automatisch uitgelogd. Bij het automatisch uitloggen werd de gebruiker niet altijd teruggestuurd naar de inlogpagina, waardoor het niet altijd duidelijk werd dat de gebruiker was uitgelogd. Nu wordt na het verlopen van de gebruikerssessie een waarschuwing getoond en wordt de gebruiker altijd teruggestuurd naar de inlogpagina.

 • In het Studies menu is het weer mogelijk om de kolommen te laten sorteren op geneesmiddelenstudie en (lokale) hoofdonderzoeker.

 • Het sorteren van de documenten in het Documenten tabblad wordt nu in zijn totaliteit (alle pagina’s) gedaan, niet alleen voor de documenten pagina die geopend is.

 • De rollen Onderzoeker en Onafhankelijke deskundige in het Studieteam tabblad waren omgewisseld, dit wordt nu weer op een juiste manier weergegeven.

 • De goedkeuringsdatum van de goedkeuringsaanvraag in het Goedkeuringsaanvragen tabblad wordt in de Engelse versie weer weergegeven.

 • Gebruikers met een Admin rol kunnen weer data opslaan in het Gebruikers menu.

 • Bij het verplaatsen van een venster met een opengeklapte optielijst wordt deze automatisch gesloten.


Coming up

 • De automatische e-mails/taken/berichten is het volgende onderdeel op de roadmap dat we gaan oppakken. Zo zal het onder andere makkelijker worden om per ziekenhuisspecifieke Castor SMS omgeving e-mails met een andere inhoud te versturen.


Overig nieuws

 • We hebben een nieuwe demo (basis) omgeving voor Castor SMS gemaakt. Deze is te bereiken via demo.castorsms.com. De inloggegevens voor Castor SMS en Castor EDC gelijk, maar dit is niet het geval voor deze demo omgeving. Voor deze demo omgeving dien je jezelf opnieuw te registeren.

 • Eind augustus 2017 heeft het Castor SMS team versterking gekregen. Avanish vervult de rol van QA (Quality Assurance) en hij houdt zich bezig met het testen van bestaande en nieuwe features in Castor SMS.

 • Begin oktober 2017 zijn we gewisseld van support software leverancier. Hierdoor ziet de support pagina van Castor SMS er net wat anders uit.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted