Start a conversation

Release notes Castor SMS september 2018 - versie 2018.16

Donderdag 20 september 2018

Aanpassingen:

  • Documenten tabblad:
    • Het "Alleen lezen" scherm van bestanden wordt nu niet meer in één standaard formaat geopend maar houdt rekening schermgrootte (browser).
    • De bestandsnaam wordt nu in de header van het "Alleen lezen" scherm weergegeven.
    • Het "Alleen lezen" scherm heeft een knop gekregen waardoor het scherm op volledige grootte wordt weergegeven.

  • Een aantal veiligheidsverbeteringen zijn doorgevoerd.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted