Start a conversation

Release notes Castor SMS februari 2019 - versie 2019.4

Vrijdag 22 februari 2019

Aanpassingen:

 • Aanpassingen Studies menu:
  • Favoriete studies - Middels de rechtermuisknop is het mogelijk om een studie als favoriet aan te merken.
   De favoriete studies worden getoond in het "Favoriete studies" tabblad.
  • Laatst geopende studies - De 10 meest recent geopende studies worden vanaf nu getoond in het "Laatst geopende studies" tabblad.
  • Horizontale scrollbar - De breedte van de kolommen passen zich automatisch aan op de breedte van het scherm.
   Deze functie kan nu uitgeschakeld worden waardoor er een horizontale scrollbar tevoorschijn komt.
  • Locken van kolommen - Als de horizontale scrollbar is ingeschakeld kunnen kolommen geblokkeerd worden.
  • Extra kolommen - De volgende kolomopties zijn toegevoegd: NL studienummer, Startdatum, Geplande einddatum, Huidig inclusie aantal en Type studie. 
  • Keuze optie aantal rijen - Het aantal rijen (= studies) dat op 1 pagina getoond wordt kan aangepast worden.
 • Multicenter feature:
  • De deelnemende centra kunnen in het nieuwe tabblad "Deelnemende centra" geregistreerd worden. Dit tabblad wordt alleen zichtbaar indien het om een "Multicenter, verrichtend centrum" studie gaat.
 • Nieuwe velden binnen een studie:
  • Basisgegevens tabblad: Type datamanagement systeem
  • METC tabblad: EudraCT nummer (alleen zichtbaar indien het een geneesmiddelenstudie is)

Bug fixes:

 • Het is weer mogelijk om een opgeslagen export preset the exporteren.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted