Start a conversation

Release notes Castor SMS februari 2020 - versie 2020.4

For English see below

Dinsdag 25 februari 2020

Aanpassingen:

 • GCP/BROK:
  • Veld "Certificaat geldig tot" is toegevoegd aan het gebruikersprofiel. Bij het invullen van de datum behalen certificaat wordt automatisch 3 jaar bij de datum behalen certificaat opgeteld en ingevuld in dit nieuwe veld.  
  • De GCP/BROK herinneringen (e-mails en taken) worden nu niet meer standaard na 4 jaar na behalen certificaat geactiveerd. De herinneringen worden nu verstuurd op basis van de datum in dit nieuwe "Certificaat geldig tot" veld.
  • Indien een GCP zonder officieel certificaat is verlopen dan wordt het gekleurde bolletje rood weergegeven. Voorheen was dit oranje.
 • Documenten tabblad:
  • Een filter voor document type is toegevoegd. 
 • Amendementen tabblad:
  • Bij geneesmiddelenonderzoek kan aangegeven worden of het om een substantieel of niet-substantieel amendement gaat. 
  • De optie 'Wacht op antwoord onderzoeker' is toegevoegd als nieuw status. In deze status kan het amendement bewerkt worden door de onderzoeker.
 • Instituten menu:
  • Twee nieuwe filters zijn toegevoegd: Naam en Type

Tuesday 28th of February, 2020

Changes:

 • GCP certificate:
  • Field "Expiring date certificate" is added to the user profile. 
  • The reminder notifications (emails and tasks) are no longer getting triggered 4 years after the latest certification date, but are getting triggered by the date in the "Expiring date certificate" field.
 • Documents tab:
  • A filter for Document type is added. 
 • Amendments tab:
  • For studies with a medicinal product (GCP), it is now possible to state whether the amendment is substantial or non-substantial. 
  • Amendment status 'Waiting on investigator' is added.
 • Institutes menu:
  • Filters for Institute name and Institute type are added.


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted