Start a conversation

Release notes Castor SMS September 2020 - version 2020.18

For English see below

Dinsdag 8 september 2020

Aanpassingen:

 • In het Gebruikersmenu zijn de filters aangepast:
  • De filters hebben een nieuw uiterlijk gekregen en zijn te vinden middels de 'Filter' knop. 
  • De volgende filters zijn nieuw toegevoegd:
   • Instituut
   • Afdeling
   • Functie
   • Rol
 • Bij monitorvisites kan meer informatie geregistreerd worden door twee nieuwe toevoegingen:
  • Het deelnemende centrum (dit wordt alleen zichtbaar indien er deelnemende centra zijn);
  • De locatie van de visite. 
 • Deelnemende centra: Het land van het deelnemende centrum wordt weergegeven in het overzicht. 

Bug fixes:

 • De herinnering aangaande de vervaldatum van een GCP certificaat werd na ook 6 maanden na de vervaldatum verstuurd, dit is hersteld.
 • Inactieve gebruikersaccounts activeren geen automatische notificaties en horen deze ook niet te ontvangen. In een bepaald scenario konden inactieve gebruikersaccounts evengoed notificaties activeren, dit is opgelost.


Tuesday September 8, 2020

Changes:

 • The filters in the Users menu are updated:
  • The filters are moved to the 'Filter' side menu. 
  • The following filters are added:
   • Institute
   • Department
   • Function
   • Role
 • It is possible to register more monitor visit details due to two additions:
  • The concerning site;
  • The location. 
 • The country of the participating site is showing in the overview. 


Bug fixes:

 • The GCP reminders for upcoming due dates were also send 6 months after the expiry date, instead of only 6 months before the expiry date. This issue is solved.
 • Inactive user accounts should not trigger and receive automatic notifications. This did not work properly in a specific scenario, this has been fixed now.


SMS_Release_certificate_2020.18.pdf

 1. 466 KB
 2. View
 3. Download
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated