Start a conversation

Overzicht van de goedkeuringsaanvragen

Wat is een goedkeuringsaanvraag?
Een goedkeuringsaanvraag is een verzoek om een akkoord te geven. Denk hierbij aan een akkoord van een jurist, financial controller, privacy deskundige of een medisch hulpmiddelen expert. Het "Goedkeuringsaanvragen" tabblad biedt een overzicht van goedkeuringsaanvragen.

Het is niet* mogelijk om zelf een goedkeuringsaanvraag toe te voegen of aan te passen, alleen gebruikers met een Admin rol kunnen goedkeuringsaanvragen toevoegen.

In het volgende artikel van de handleiding wordt uitgelegd hoe een goedkeuringsaanvraag beheerd kan worden: Een goedkeuringsaanvraag beheren

* = In de meeste gevallen, dit is afhankelijk van de rollen en rechten per ziekenhuis die de Admins beheren.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated