Start a conversation

Release notes Castor SMS Nov 2021 - version 2021.7

Release date: 2 November 2021

ENGLISH:

Updates:

 • When receiving a notification about a newly added task that was assigned to you, you will now see who created that task.

New features:

 • In some situations, it can be desirable that a user does not have access to all the documents in a study. We have now made it possible to restrict document access for custom user roles. This means those users can no longer upload certain document types and can’t view documents types uploaded by other users. By default, all custom user roles have access to all documents. You can restrict access by navigating to Settings -> Roles & Rights -> Open the role you want to change -> Untick the boxes from documents you want to restrict access to.

  • In case there are multiple document structures available, the restrictions that were set up might not be reflected in the main documents menu. This will be addressed in the upcoming release.  


DUTCH:

Updates:

 • Notificaties over een nieuwe taak bevatten nu ook een naam van de persoon die de taak gecreëerd heeft. 

Nieuwe features:

 • In sommige situaties kan het wenselijk zijn dat een gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde documenten in een studie. We hebben het nu mogelijk gemaakt om de toegang tot documenten voor custom gebruikersrollen te beperken. Dit betekent dat die gebruikers bepaalde documenttypen niet langer kunnen uploaden en geen documenttypen kunnen bekijken die door andere gebruikers zijn geüpload. Standaard hebben alle custom gebruikersrollen toegang tot alle documenten. U kunt de toegang beperken door te navigeren naar Instellingen -> Rollen en rechten -> Open de rol die u wilt wijzigen -> Schakel de selectievakjes uit van documenten waartoe u de toegang wilt beperken.

  • In het geval dat er meerdere document structuren aanwezig zijn, is het mogelijk dat de restricties die ingesteld zijn nog niet goed werken in het algemene documenten menu. Dit wordt in de eerstvolgende release verholpen. 


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Castor Support Team

 2. Posted
 3. Updated